Vår historie

Hotellets historie begynner med Herman Danielsons åpning av Hotell Jæderen tidlig i 1878. Et av de første store arrangementer han var vert for, var da Jærbanens åpning ble feiret i Egersund med frokost på hans hotell den 27. februar 1878. Rundt 1880 var Hotel Jæderen et av tre større hoteller i byen. I mai 1896 var det en større brann i kvartalet, og Hotel Jæderen ble sterkt skadet – mer av vann enn av brann. Skadene var så store at bygningen ble erklært å være totalskadd, og Danielson benyttet anledningen til å føre opp en ny bygning, mer tilpasset moderne hotelldrift enn den gamle. Samtidig skiftet hotellet navn til Grand Hotell.

Historien til Grand Hotell

Egersund er Rogalands nest eldste by, men er allikevel ingen gammel by i europeisk sammenheng.

Den første bebyggelse i området som i dag utgjør byens sentrum kom til på 1600-tallet, men det var først utpå 1700-tallet at konturen av en by vokste fram. Allikevel har byen en rik historie som handler om opp- og nedgangstider, katastrofale bybranner, framvekst av et variert næringsliv, infrastruktur og kommunikasjoner.

Hotellets historie begynner med Herman Danielsons åpning av Hotell Jæderen tidlig i 1878. Et av de første store arrangementer han var vert for, var da Jærbanens åpning ble feiret i Egersund med frokost på hans hotell den 27. februar 1878. Rundt 1880 var Hotel Jæderen et av tre større hoteller i byen. I mai 1896 var det en større brann i kvartalet, og Hotel Jæderen ble sterkt skadet – mer av vann enn av brann. Skadene var så store at bygningen ble erklært å være totalskadd, og Danielson benyttet anledningen til å føre opp en ny bygning, mer tilpasset moderne hotelldrift enn den gamle. Samtidig skiftet hotellet navn til Grand Hotell.

Grand Hotel ble åpnet i 1897, med adresse Johan Feyers gate 3. Herman Danielsen, døde ikke så lenge etter brannen, og hans enke drev hotellet videre inntil Michael Gorritzen kjøpte det og overtok driften i 1909. Hotellet hadde innlagt elektrisk strøm fra den dag Egersunds Elektricitetsverk startet produksjonen i 1905.

I 1912 ble hotellet kjøpt av Astrid Iversen som drev det til 1918, da det ble solgt videre på frivillig auksjon.

I 1922 gikk den tidligere hotelleieren konkurs, og bestyreren på Victoria Hotel, den driftige Olufine Skjæveland, overtok bygningen. Etter en nødvendig oppussing åpnet hun Grand Hotel igjen i april 1923. Tre år senere, i påsken 1926, ble hotellet rammet av brann, en brann der to personer omkom og bygningen ødelagt. Men det gikk ikke lang tid før en ny murbygning var reist, og allerede utpå nyåret 1927 var hotellet på nytt i drift. Hotellet fikk et godt renommé, og hadde ofte fullt belegg. Det ble foretatt noen mindre utvidelser og standardhevinger i 1934 og -35. Mange små og store begivenheter ble feiret på hotellet. Under okkupasjonen rekvirerte den tyske kommandanten hotellet og opprettet sitt hovedkvarter der. Olufine Skjæveland, som var kjent som en hyggelig og flink hotellvert, ledet virksomheten helt til sin død i 1958.

Hotellet, som en kort periode bar navnet Eiger Hotell, eies nå av Grand Hotell AS. På midten av 1990-tallet kjøpte selskapet Storgaten 12, restaurerte bygningen og innlemmet den i hotellet. Restaureringen var så nennsomt utført at hotellet fikk både Eigersunds Arkitekturvernpris og Fortidsminnesmerkeforeningens vernepris i 1995 som anerkjennelse av arbeidet.

I 1997 ble eiendommen Johan Feyers gate 1 innkjøpt. Det var her Hotel Carl en gang i tiden holdt til. Bygningen ble revet, og i 2005 sto nybygget ferdig, tilpasset eksisterende bebyggelse i kvartalet. Grand Hotells fasade mot Johan Feyers gate er et illustrerende uttrykk for ulike arkitektoniske tenkemåter og stilepoker: restaureringsarkitektur representert med 1880-tallets drage- og sveitserstil i Storgaten 12, 1930-tallets funkisstil i Johan Feyers gate 3 og 2000-tallets tilpasningsarkitektur i Johan Feyers gate 1.)

I den senere tid har flere nabohus blitt kjøpt og – med nennsom, antikvarisk hånd – bygget om og bygget inn i Grand Hotell slik det framstår i dag. I juni 2013 åpnet en avdeling med 22 nye rom, auditorium, styrerom og grupperom. Elementer fra de gamle bygningene er bakt inn i nytt møblement og mange unike detaljer. Her finner du blant annet gulvteppe av resirkulert fiskegarn og  møtebord av laftet tømmer fra det gamle bakeriet.

I 2015 utvidet vi med ytterligere 20 rom i 3 hus og tilbyr nå totalt 101 rom. I denne prosessen har det vært nær dialog med vernemyndigheter. Filosofien vår har vært å bevare det gamle og ekte så langt det lar seg gjøre og fremheve disse elementene. Fokus har vært vern. Vi tok vare på laftet tømmer og brukte dette som innervegger mot bad på hotellrommene, vi har laget møbler av laftet tømmer fra 1895 som befant seg i yttervegg som måtte isoleres på nytt. Vi fant gamle sjøkart fra tidlig 1800 tall til slutten av 1800 tallet som ble som isolasjon på ytterveggene. De har vært om bord på skipene til Reder Theodor Nordaas. Disse er nå utsmykking på veggene. Vi har vært opptatt av at vi ikke skal ha billige kopier, men da heller tenke nytt og moderne. 

Tidlig i 2019  ble ble første etasje av Storgaten 12 bygget om og i mars samme året kunne vi endelig åpne Eigra kjøkken & bar, et nytt spisested og møteplass for både hotellgjester og byens befolkning. 

Kilde: Egersund Byhistoriske leksikon

I forbindelse med hotellets 140-års jubileum ble det skrevet en bok om hotellet, boken heter «Byen og hotellet, Grand og Egersund». Les i boken når du er på besøk oss. Ønsker du å ta den med hjem kan du kjøpe et eksemplar i resepsjonen.