Bærekraft

Bærekraftig hotelldrift og reiseliv er viktig for oss. Derfor gjør vi en rekke grep i hverdagen for å redusere vårt fotavtrykk. Hver dag jobber vi med å øke klima-, miljø- og bærekraftsfokus i hele organisasjonen. Hvordan kan vi minimere miljøbelastningen ved å gjøre klima- og miljøvennlige løsninger når vi gjør innkjøp og vårt daglige virke? Bærekraft handler også om mennesker og samfunnsansvar, og om å drifte egen bedrift med hensyn til miljø, mennesker, samfunn og økonomi. 

Miljøfyrtårn

Vi ønsker å være med på den grønne omstillingen, og har derfor valgt å sertifisere oss til Miljøfyrtårn-bedrift. Det holder ikke å bare ha en Miljøfyrtårnsertifisering. Vi må jobbe med å forbedre oss – hver dag! På denne siden kan du lese mer om hva vi gjør i dag og skal gjøre i vårt videre miljøarbeid.

Lokal mat og drikke

Vi samarbeider med lokale mat- og drikkeprodusenter og prøver å servere så mye ureist, og kortreist mat som mulig til våre gjester. Vi kjøper fisk både fra det lokale fiskemottaket Fonn Egersund og fra Sirdalsørret som produserer fjellørret i iskalde Sirdalsvannet. Ørreten fra Sirdal imponerer oss med sin unike kvalitet, og er en råvare vi er svært glad for. Denne kortreiste fjellørret en er produsert i rent og kaldt fjellvann i Sirdal. Det kalde vannet gjør at fisken vokser sakte og får en fast konsistens og en god unik kvalitet. Mye av kjøttet vi serverer på selskap og arrangement kommer fra Nyyyt i Bjerkreim. For oss er det viktig å bruke hele dyret, og vi tryller frem spennende retter, servert med sesongens grønnsaker, en passende saus og potet. På våre drikkemenyer finner du et stort utvalg produkter fra Berentsens Brygghus som ligger 850 meter fra hotellet. Vi serverer mat fra hele verden, men forsøker hele tiden å øke mengden ureist, kortreist og norsk mat.

 

Produsentens aften

Fra tid til annen setter vi opp «produsentens aften» sammen med lokale aktører . På disse kveldene står den lokale bonden eller produsenten i fokus, og vi viser hvordan produktene kan foredles og presenteres på forskjellige måter. I samarbeid med produsenten setter vi opp en hel kveld hvor vi bruker ulike teknikker og tilbehør for å vise deg flere spennende varianter av retter og smaker med de lokale produktene. Du som gjest får anledning til å bli  i bedre kjent med en lokal og spennende matprodusent, og produsenten får vist frem mulighetene som produktene representerer.

Ivareta verneverdige bygninger

Å delta i det grønne skiftet innebærer som regel store kostbare investeringer for et hotell, enten man bygger nye bygg, eller drifter innenfor gammel bygningsmasse.

Hotellet vårt består av flere gamle bygninger fra 1800-tallet, og ligger i vernesone 1 midt i hjertet av trehusbyen Egersund. I arbeidet med å bygge disse om til hotell har det hele tiden vært fokus på bygge for fremtiden og velge bærekraftige varige løsninger. Oppvarming av rom og vann kommer fra grunnvarme. Nye vinduer er installert. 

Flere tiltak og miljøhensyn

Hotellet får grunnvarme som leverer en stor del av energien til hotellet. Grunnvarmen sørger for generell oppvarming av hotellet, samt varmtvannet. Alle rom har sparedusj. Vi kildesorterer papp, plast, glass, el-artikler og farlig avfall.  Vi rapporter til ENOVA. Vi følger med på kilowattimer og har fokus på strømreduserende tiltak. De fleste pærer er LED-pærer, og vi bytter til LED-pærer fortløpende som de skiftes ut. Hotellet består av flere gamle bygninger, hvor de fleste er totalrenoverte. Det innebærer at de er isolert etter dagens byggestandard. Alle vinduer er byttet ut og er av nyere standard. Vi har stort fokus på matsvinn, både for å spare kostander for å redusere miljøbelastningen med å produsere for mye mat. Vi har redusert tallerkenstørrelsen, slik at folk forsyner seg mindre, og heller kan gå flere ganger. Da kastes mindre mat. Tilstedeværelse i «den Historiske vertskapsrollen» innebærer at vertskapet f.eks. frokostverter er tilgjengelig og oppmerksom på gjesten og buffeten til enhver tid, og sørger for at det produserer opp ny mat fortløpende alt etter hva det går mye av. Vi fyller heller på med mat ofte, enn å fylle opp for mye for så å kaste. Vi har stort fokus på å bruke lokal mat, kortreist mat og lager det aller meste av maten fra bunnen på eget kjøkken. Når anledningen byr seg arrangerer vi «produsentens aften» og løfter frem en lokale mat- eller drikkeprodusent.  Hotellet har en egen «bærekraftsgruppe» som til en hver tid leter etter forbedringsområder, og som jobber å finne store og små grep som kan være med å bidra til en mer bærekraftig hotelldrift.

Det benyttes ikke lengre engangsglass på hotellrom, men vanlige vannglass som vaskes og brukes igjen. Vi har sluttet å tilby engangssåper, og har nå kun fastmonterte såpedispensere på alle hotellrom. I 2023 tok vi i bruk såpene til Elm Organics. Såpene er økologisk sertifisert og er 100% veganske, og kommer i refill løsning og resirkulert emballasje. 

 

 

 

Samfunnsansvar

Hotellet fikk AKS-prisen 2021. Det betyr at hotellet har over tid hatt et veldig godt samarbeid med AKS i forhold til arbeidsinkludering og formidling til arbeid for personer som står utenfor arbeidslivet. Hotellet har vært proaktive og selv kontaktet AKS jobbmuligheter som finnes på hotellet. I begrunnelsen fra AKS står det at de opplever at Grand Hotell er opptatt av å ta samfunnsansvar ved å legge til rette for samarbeid og, og at de ser kompetanse og ressurser hos mennesker som står utenfor arbeidslivet.

På Grand Hotell Egersund er det til enhver tid minst to lærlinger. Per i dag har vi en kokkelærling og en servitørlærling. Hos oss forberedes de på arbeidslivet, og vi prøver å gjøre det så virkelighetsnært som mulig for dem.

Bærekraftig reiseliv

Hotellet er medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder som har ambisjoner om å bidra til et bærekraftig reiseliv blant annet gjennom å ta vare på Norges unike natur og kulturverdier. Dette skal gjøres gjennom dreining mot et grønnere, tverrsektoral og opplevelsesbasert verdiskaping. De Historiske har signert “Veikart fra Reiselivsnæringen i Norge – mot et bærekraftig reiseliv”, et veikart de også har vært med på å utvikle.

Hva kan du som konferansegjest gjøre?

Er dere flere som skal samme vei? Vi oppfordrer dere til å reise flere i samme bil, eller aller helst ta toget til Egersund. Togstasjonen ligger knappe 1,3 kilometer fra hotellet. Mange av våre gjester velger å ta den koselige spaserturen langs eleven, forbi Berentsens Brygghus, ned mot sentrum. Du kan også hjelpe oss med å sortere avfallet ditt ved å benytte seg av sorteringsbøttene som står plassert i alle møterom. Forsyn deg med så mye mat du vil på frokost- og lunsjbuffeten, men ikke ta mer enn du greier å spise. Husk at vi også byr på dessert og kaffe. 

Hva kan du som turist gjøre?

FN Bærekraftsmål nummer 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Kort fortalt går det ut på å gjøre mer med mindre ressurser. Det innebærer at både samfunnet og enkeltpersoner reduserer bruk av ressurser, minsker miljøødeleggelsen og klimautslippene. Du som turist og reisende kan velge bærekraftige turoperatører som tar hensyn til naturen, dyrene og menneskene som bor på destinasjonen. Du kan støtte lokale kaffer, butikker og reiseliv i stedet for å velge de store kjedene. Geoturister utforsker steder de kan reise til med tog (og bil) i stedet for med fly. Man kan redusere miljøbelastningen ved å bli flere dager på et sted, ved å reise korte avstander og ta ferien på destinasjoner som er i nærheten av eget hjem. 

Fortsatt en lang vei å gå

Selv om vi allerede har gjort en del tiltak, er det fortsatt en lang vei å gå. Å jobbe med bærekraft og grønn omstilling er en prosess. For å skjerpe fokuset og huske på å hele tiden se etter forbedringsområder har vi opprettet en intern bærekraftsgruppe på tvers av alle avdelinger. Gruppen har i oppgave å se etter områder hvor vi kan forbedre utvikle oss til å jobbe enda mer bærekraftig. Gruppen kommer med ideer og forbedringsforslag, og flere av dem testes ut og settes i kraft. 

Over en periode har vi hatt for stor andel restavfall (versus sortert avfall) Vi har derfor satt i gang en del tiltak for å minimere mengden usortert avfall. Det er satt inn nye sorteringssystem på kjøkken, i anretninger og i gjesteområder. Videre skal vi jobbe med å få til bedre løsninger for sortering i alle våre fire barer og vi vår nye barception. 

Vi er inne i en fase hvor vi veier alt matavfall, fordi vi ønsker å finne ut om det kan være hensiktsmessig å investere i egen komposteringsmaskin.